Reklamační podmínky

Uplatnění reklamace


V případě, že potřebujete odbornou pomoc při nastavení nebo detekci příčiny problému, kontaktujte naši prodejnu na tel.: 777 275 498, 777 275 499 nebo na e-mailu cykloprofi@seznam.cz. Pracovník servisního oddělení posoudí, zda se skutečně může jednat o vadu výrobku, a doporučí Vám jeden z postupů: Pokud bylo zboží doručeno poštou, zašlete výrobek zpět na naši adresu a zásilku označte slovem "REKLAMACE". Výrobek je třeba zabalit do původního obalu, přiložit veškerou dokumentaci, která byla s výrobkem dodávána. Je třeba také přidat dokument, na kterém musí být tyto údaje: Jméno a adresa odběratele, kontakt, označení výrobku, číslo faktury, na které byl výrobek nakoupen a popis závady. Po přijetí zásilky bude výrobek předán reklamačnímu oddělení k vyřízení reklamace. Pokud bylo zboží odebráno osobně, je třeba dopravit vadný výrobek na adresu dodavatele, tj. Vyskomýtská 427, 534 01 Holice v Čechách. Zde bude vadný výrobek převzat do reklamačního řízení.


Pozn.: Způsob vyřizování reklamací se řídí reklamačním řádem dodavatele.

Archív novinek
Výrobci